rodbla Årsmöte/Medlemmar

Valberedning

Sammankallande: Mats Carlsson mats.g.carlsson@outlook.com

Ledamöter: Lars-Anders Wahlgren och Daniel Leveau

Valberedningens förslag

\

HTK's integritetspolicy

Stadgar

Revisorernas Berättelse

Kallelse och dagordning

Årsmötesprotokoll

$

Färdriktning/plan