Nya riktlinjer

Bäste HTKare!

Uppdaterat 2021-01-10

HTK vill börja med att rikta ett stort tack till alla medlemmar som hjälper till att hålla nere smittspridningen genom att inte besöka Olympiahallen just nu. Vi passar också på att önska alla kursdeltagare och övriga medlemmar god fortsättning och välkomna till 2021 tillsammans med oss på HTK. För er som fick ett ofrivilligt uppehåll under hösten kommer vi givetvis att kompensera med en förlängd vårsäsong. Mer info längre ner.

HTKs styrelse har tagit beslut på att följa gällande rekommendationer och Svenska TF skriver följande:

Motion är viktigt för folkhälsan och träning är en prioriterad verksamhet även under pandemin. Idrottsutövande kan dock endast ske under förutsättning att det bedrivs ur smittskyddssynpunkt säkert sätt för samtliga inblandade.

Svenska Tennisförbundet anser att tennis är ett ansvarsfullt och bra sätt att motionera. Både vid spontant och organiserat utövande ska nationella föreskrifter och allmänna råd följas.

Vårterminen

 • Vårterminen startade 7 januari. Dock har vi gjort vissa förändringar i grupperna för att minska antalet spelare på banan. Det kan innebära att er säsong förlängs någon vecka för att vi ska kunna köra alla träningar. Se info inför säsongen på hemsidan.

Äventyrsprogrammet

 • Vi kommer att komma igång med Äventyrsprogrammet för både stor och liten så fort vi har möjlighet till detta. Följ info på hemsidan och våra sociala medier.

Föräldrar

 • Inga föräldrar får vistas i Olympiahallenunder sina barns träning. Många har lyssnat på detta dock inte alla. Under vårterminen gäller nu att ALLA föräldrar följer detta! Föräldrar hämtar och lämnar vid Olympiahallens entré. Frågor om undantag för våra minsta till fredrik@htktennis.com

Ekonomi

 • HTK förlänger vårterminen med det antal träningar det nu har varit och möjligen kommer att bli uppehåll pga Covid-19. De första träningarna kommer att läggas i Olympiahallen (Maj/Juni) och de avslutande träningarna (Juni/Juli/Augusti) kommer att spelas utomhus i HTKs Sommartennis. Mer om detta i information inför vårterminen.
 • För er som avanmälde er inför vårterminen och inte vill nyttja den kompensationsträning som erbjuds kommer vi att titta över era önskemål. Önskemål om annan kompensationsträning än den som HTK erbjuderskickar ni till kansli@htktennis.com. Vi återkommer sedan i februari med besked efter HTK har fått en samlad bild av alla önskemål.

Olympiahallen

 

 

Nedan behöver följas för att träna under våren

 

 • Håll avstånd till varandra och tränaren i Olympiahallen. Viktigt att alla föräldrar går igenom detta med alla spelare i alla åldrar
 • Undvik kollektivtrafik till och från träning.
 • Om du är sjuk eller förkyld gäller vanligt förhållningssätt – åk inte till träningen. Stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande.
 • Om någon i samma hushåll är konstaterad smittad – åk inte till träningen och följ rekommendationerna.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten och använd handsprit om tillgängligt.
 • Byt om hemma och kom till anläggningen 5 minuter före träningen och lämna anläggningen snarast möjligt efter spel.
 • Vid samlingar under träningen håller du behörigt avstånd till dina träningskamrater och tränaren.
 • Träningen avslutas 5-10 min tidigare

Kontakt

 • Har ni några frågor och funderingar så är ni välkomna att kontakta oss. Ni når HTKs klubbchef Marcus Lindberg påmarcus@htktennis.com eller via telefon 0734-217221.