HTK-Racet kan bli aktuellt sommaren 2021 om tävlingsförbudet forsätter.