rodbla Tennisprofilen

 

Inledning

Helsingborgs Tennisklubb (HTK) erbjuder tennisträning på dagtid i samarbete med Peter Sven-skolan för årskurs (6)7-9 i Helsingborg. Tennisprofilen vänder sig till seriöst satsande tennisspelare som har kommit relativt långt i sin tennisutveckling.

 

Bakgrund

HTK har en lång och framgångsrik historik som tennisklubb. Klubben har fostrat många svenska juniormästare och även ett antal spelare som hävdar sig väl på internationell nivå. Klubbens representationslag strävar efter att spela i Elitserien. HTKs damlag har sedan 2000-talets början tillhört landets bästa medan herrarna har pendlat mellan Elitserien och Div 1. 2015 spelar de Elitserien.

 

Tennisprofilen

HTK:s ambition är att erbjuda en Tennisprofil och ett samarbete med skolor som ligger ungefär i linje med övriga Tennisprofiler som finns i södra Sverige.

 

HTK:s Tennisprofil skall innefatta

– Tillgång till klubbens bästa tränare
– Ett attraktivt val för seriöst satsande tennisspelar i åldern 12-15 år
– En total träningsvolym i nivå med utvecklingstrappan *
– Ett utbildningsprogram inom tennis

 

Anläggningar

Olympiahallen har sju hardcourtbanor. Pålsjö Tennis har sex grusbanor och två hardcourtbanor. Olympiahallen ägs av Stiftelsen Olympiahallen. Pålsjö Tennis ägs av Pålsjö Ess AB. HTK är hyresgäst på båda dessa anläggningar och har genom avtal som ger omfattande tillgång till banor såväl inomhus som utomhus.

 

Tränare

Under träningarna som bedrivs under skoltid kommer Samuel Ekberg att vara ansvarig tränare. Joel Helmersson och Anna Nyman kommer finnas med några av passen. Vid behov kommer även teamet få assistans av Mattias Arvidsson och Marcus Lindberg.

 

Intagning – spelarnivå

HTK:s klubbledning skall godkänna de spelare som tränarna rekommenderar för intagning. Styrelsen skall årligen godkänna den intagningspolicy som träningskommittén rekommenderar.

Tennisprofilen skall vara ett träningsalternativ anpassat för spelare som gör en seriös tennissatsning. Elever som skall vara aktuella för intagning måste därför kvalificera sig genom att:

– den senaste 12-månadersperioden legat i nivå med utvecklingstrappans träningsvolymer, dvs. totalt cirka 600-850 timmar träning per år.
– frekvent ha spelat matcher under den senaste 12-månadersperioden.
– i första hand, representera Helsingborgs Tennisklubb, i andra hand, annan Helsingborgsklubb.
– bo i närområdet till Helsingborg.
– kvalificera sig genom den intagningspolicy som HTK i övrigt har fastställt för Tennisprofilen.

Träningsvolym

 

Utvecklingstrappan

* Utvecklingstrappan är ett vägledande dokument som är fastställt av Svenska Tennisförbundet som beskriver vad och hur mycket en spelare skall träna i olika åldrar för att kunna göra en seriös satsning på tennis.

Tennisprofilen skall skapa förutsättningar för att uppnå den rekommenderade träningsvolymen men viktigt att notera att enbart träning på Tennisprofilen räcker inte till för att komma upp i den volym.

Utvecklingstrappan