Årsmöte för året 2022

Stadgar

Valberedning

  • Jessica Stålhammar
  • Daniel Leveau
  • Annika Nilsson

Handlingar

  • Årsmötesprotokoll

Årsmöte för året 2021

Stadgar

Valberedning

  • Lars Anders Wahlgren
  • Daniel Leveau

Handlingar