Helsingborgs Tennisklubb Färdplan/Handlingsplan 2021-22

Färdplanen styr Helsingborgs Tennisklubbs operativa arbete de närmsta åren.

Genom tydliga satsningar och mål ska färdplanen gå hand i hand med HTK:s övergripande färdriktning

Organisation

 • Styrelsen ska upprätta ett dokument för styrelsens arbetssätt under våren 2021.
 • Fortsätta arbetet hur vi bäst använder oss av anställd personal, optimera tränarnas arbetsvecka och skapa effektivare arbetssätt. Vilka uppgifter som ska ligga på vem? Detta genom kontinuerlig kommunikation och möten mellan klubbchef och övrig personal samt tydliga arbetsbeskrivningar.
 • Involvera föräldrar till spelare i HTK Tennis Academy i olika delar av verksamheten. Detta görs genom att tillfråga föräldrar vart de vill hjälpa till genom anmälningsformuläret, sammanställa detta och sedan fördelar klubbchef uppgifter mellan dessa föräldrar.
 • Alla anställda skall känna sig informerade om HTK:s ekonomi och därmed kunna fatta vettiga beslut i den löpande verksamheten. Ekonomin gås igenom av klubbchef vid varje personalmöte
 • Alla anställda och styrelsen skall genomgå kurs i värdegrund, jämställdhet och normer samt känna till vad det står i barnkonventionen(idrott) så detta implementeras och efterföljs hos HTKs ledare, kursdeltagare, spelare, föräldrar och andra medlemmar. RF-Sisu Skåne tillfrågas i detta arbete.
 • Under våren 2021 skall en plan för kommunikation med nuvarande och potentiella medlemmar samt sponsorer och andra intressenter upprättas. Planen skall ha tonvikt mot våra digitala kanaler och implementeras i god tid inför hösten 2021 och vara i full drift under hösten 2021. En uppdatering av våra it-verktyg ska möjliggöra detta projekt.

Ekonomi

 • För att skapa en bättre insikt för i första hand styrelseledamöter och anställda skall en översyn göras av ekonomirapporteringen, så att den ger en detaljerad bild av ”Hur har det gått hittills?”, ”Hur ser prognosen ut för resten av året?”, ”Hur kommer likviditeten att utvecklas?”. Under 2021 kommer klubbchef tillsammans med ekonomiansvarig se över hur resultatrapporten byggs upp.
 • Ett koncept till samarbetspartners skall lanseras och implementeras under våren 2021 där målsättningen är att HTKs medlmmar skall involveras i klubbens sponsorsarbete. Marknadsgruppen kommer under våren 2021 mötas för att få konceptet på plats.

Anläggningar

 • Vi skall intensifiera vår dagliga påverkan på Stiftelsen Olympiahallen för att öka möjligheten att få gehör för våra viktigaste krav och önskemål kring utveckling av verksamheten. Detta görs genom kontinuerliga månadsmöten med hallchefen och klubbchef genom våra representanter i Olympiahallens styrelse.
 • Verka för att Olympiahallen på sikt bygger 6-8 st utomhusbanor vid Olympiaområdet varav en Hard Court. En av dessa banor ska kunna användas av funktionshindrade, skolor och fritt spel under helger. Styrelsen genom Ordföranden äger frågan och skall kontinuerligt vara i kontakt med kommunen för att få ovan på plats.

Medlemmar

 • Vi skall genomföra aktiviteter som syftar till att vårda våra nuvarande medlemmar samt attraherar medlemmar, t ex genom medverkan vid olika events som arrangeras i stan.
 • Ett större samarbete med Olympiahallen och dess övriga hyresgäter skall intensifieras under denna period. Ett sådan exempel är Oh Sportcamp och att Kids Academy kör fysträning med Fenix kampsport.
 • Vi skall fortsätta att utveckla ”Tennis i HBG” genom att vara med på kommunens aktiviteter.
 • Informera om vilka möjligheter HTKs medlemmar har. Ex Multirabatter i Olympiahallen, MultiTennis för alla familjemedlemmar samt deltagande i vårt äventyrsprogram. Detta görs genom nyhetsbrev och hemsidan.

Tennis i HBG

Familjetennis(Minitennis)

 • För endast ett familjemedlemskap så kan familjerna med barn 4-8 år vara med i Familjetennis under hela medlemsåret. Föräldrar och syskon är välkomna att delta under lördagsträningarna

Tennis på Gatan/Kvarterstennis/Sommarlovstennis

 • Minitennis på Gröningen och i idrottssvaga områden
 • Tennis i Hittarp,  Maria Park och kommunens asfaltbanor.
 • Spel på asfaltbanor och påverkan att göra om dessa till minitennis

Skolprojekt

 • Tennis på skolgården/idrottshallar
 • Bjuda in klasser för prova på tennis

Punktinsatser som tex..

 • Idrottens dag
 • Tennisens dag
 • Integrationstennis
 • Öppet Hus
 • etc

Träning, motion och tävling

 • HTK skall kontinuerligt arbeta med kommunikation och marknadsföring av alla delar av vår verksamhet via nyhetsbrev, sociala medier, HD och hemsida.
 • HTK skall utveckla och paketera vårt Äventyrsprogram och våra Powerdagar förrespektive kategori av spelare samt aktivt marknadsföra dessa till olika intressenter i vår löpande kommunikation.
 • HTK skall kontinuerligt analysera vad drop-outen från verksamheten beror på via formulär på hemsidan samt aktivt arbeta för att motverka denna.
 • HTK skall under denna period uppnå sina volymmål inom träning, tävling och motion som totalt innefattar 450 deltagare under inomhussäsongen genom fortsatt marknadsföring och kommunikation med Helsingborgs invånare.
 • HTKs visstidsanställda skall minst ha TGU1 eller motsvarande senast våren 2021 samt att HTKs tillsvidareanställda skall gå minst en utbildning varje år. Detta säkerställs genom HTKs ungdomsledarprojekt samt individuella samtal med personalen.
 • HTK skall arrangera ett KM som engagerar hela klubben.

Tävlingar

 • HTK skall paketera våra egna nationella tävlingar så det blir attraktivt med klubbresor. Dessa marknadsförs sedan till Sveriges alla klubbar.
 • HTK skall paketera SO TOUR utefter ”Norrlandsmetoden” samt även i övrigt utveckla barnvänliga tävlingar.
 • HTK skall ansöka om att arrangera internationella tävlingar, sommar- och vintertourtävlingar och JSM-race. Detta förutsätter dock att det finns resurser att driva igenom tävlingarna. Styrelsen undersöker vilka möjligheter till sponsring som finns genom marknadsgruppen och klubbchef stämmer av med personal och ideella.