Vår ambition är att skapa Sveriges roligaste Tennisskola där vi erbjuder en givande och utvecklande miljö för samtliga medlemmar oavsett förutsättningar och ambitionsnivå

Familjetennis erbjuder en rolig, givande och trygg miljö för våra yngsta spelare, 3-6 år. Träningen sker tillsammans med en vuxen, för att få till en trygg träningsmiljö och start på idrottslivet.

Minitennis är en perfekt start på idrotts och tennislivet för våra barn 4-7 år. Vi arbetar mycket med att utveckla barnens motorik och koordination för att på så sett bli så bra förberedda som möjligt inför kommande utmaningar inom tennis och andra idrotter.

Barntennis – Orange/grön nivå

Barnen som är mellan 7-12 år spelar med anpassade banor och bollar för bästa möjliga utveckling. Metodikerna utgår ifrån koordination med stor rörelseglädje för att teknik och taktik ska vara enklare att lära sig.

I ungdomstennis 12-19 år tycker vi det fortsättningsvis är viktigt att se alla men lika viktigt att de känner sig behövda och delaktiga. Här får spelarna större delaktighet i vad man önskar att träna och man får också möjligheten att vara med i Framtidens Ledare vilket är både intern och extern utbildning till bla tränare, domare och matchledare.