Valberedningen har en central roll I HTK. Valberedningens främsta arbetsuppgift är att ge förslag till nya förtroendevalda. Dessa är till HTKs styrelse, Stiftelsen Olympiahallen och revisorer.

Valberedningen

  • Valberedningen skall vara jämställd med två män och två kvinnor. Dessa ska tillsammans ha en bred kompetens och insyn i Helsingborgs TK så att de man föreslår representerar hela HTK.
  • Valberedningens uppgift är att kontinuerligt studera det som händer i HTK och hur HTK utvecklas. De ska också läsa protokoll från styrelsen och ibland delta på styrelsemöten för bättre insyn.
  • Årsmötet väljer tre representanter och HTKs styrelse utser sedan en fjärde som är sammankallande för valberedningen. Valberedningen ligger direkt under medlemmarna och är självständiga från styrelsen. De ska inte ta order från styrelsen utan arbetar, precis som styrelsen, på förtroende från HTKs medlemmar.

Valberedningen består av:

  • Mats Carlsson, valberedning@htktennis.com
  • Jessica Stålhammar
  • Frida Kareld Roos
  • Daniel Leveau