• Allmänna villkor för Helsingborgs TK

 • Anmälan
 • Anmälan till träning skall göras via anmälningsformulär på HTK:s hemsida. Anmälan är bindande och avser hela inomhussäsongen, höst och vår. För personer under 18 år skall anmälan till träning göras av målsman. I samband med anmälan får spelaren/målsman ta del av gällande träningsvillkor. Villkoren skickas med automatik till spelare som anmäler sig via HTK:s anmälningsformulär. Önskar man avanmäla sig inför vårsäsongen måste detta meddelas senast 8 december till kansli@htktennis.com annars är man per automatik anmäld till vårsäsongen. HTK behöver nämligen boka upp banor och kontraktera tränare i god tid inför varje ny termin.
 • E-mailadress
  Spelaren/målsman förbinder sig att ange en giltig och aktiv e-mailadress i samband med anmälan till träning. HTK använder denna e-mailadress för fakturor och all kommunikation gällande träningsverksamheten. Även besked om inställda träningar och liknande kan meddelas via e-mail. Spelaren/målsman skall informera HTK om eventuella ändringar av e-mailadress under pågående träningssäsong.
 • Träningstider
  HTK meddelar träningstider och annan information på sin hemsida, http://www.htktennis.com. HTK skickar även e-mail till samtliga deltagande spelare med information om när träningen startar samt vilka datum som det är uppehåll. I det fall information om träningstider inte skulle nå spelaren, så är spelaren själv skyldig att ta reda på sina träningstider. Datum för säsongstart anges på hemsidan/vid anmälan.
 • Träningsavgift
  Träningsavgiften skall betalas en termin i taget då man kan avanmäla sig inför våren innan 8 december och att en nyanmälan krävs för deltagande i sommartennis. Således återbetalas inte hela eller delar av träningsavgiften vid sjukdom, skador eller andra skäl till frånvaro. I vissa undantagsfall kan det vara aktuellt med återbetalning eller erhålla viss del eller hela träningsavgiften tillgodo för att använda vid senare kurser och träning. Dessa undantagsfall redovisas nedan. Faktura/avi gällande träningsavgiften skickas till den e-mailadress som är angiven i anmälan. Träningsavgiften skall betalas enligt HTK:s instruktioner med 10 dagars betalningsvillkor. HTK har rätt att neka spelare träning om träningsavgiften inte betalas enligt instruktioner från HTK. Vid utskick av påminnelse tillkommer en påminnelseavgift.
 • Återbetalning av träningsavgift
  Återbetalning av viss del eller hela träningsavgiften kan göras i följande fall under förutsättning att HTK erhåller skriftligt besked om detta till kansli@htktennis.com:
 • – Om den träningstid som erbjudits spelaren inte stämmer överens med vad spelaren angett i sin anmälan. Detta måste dock meddelas innan terminstart.
 • – Barn 12 år och yngre har möjlighet att testa två gånger och sedan säga upp sin plats om barnet ej önskar fortsätta. (Gäller nyanmälda spelare.) Detta måste dock meddelas senast samma dag som andra träningstillfället infaller.
 • Tillgodo för framtida träningar
 • – Om långvarig skada/sjukdom uppstår och man missar 1/3 del av terminen eller mer.
 • – Om man missar att avanmäla sig mellan terminerna.
  Återbetalning/tillgodo kan bara vara aktuellt för maximalt den tidsperiod som kvarstår efter att det skriftliga beskedet lämnats till HTK. Besked lämnas till kansli@htktennis.com. Ett muntligt besked till tränare eller liknande om uppsägning accepteras ej.
 • Inställda träningar
  Spelare accepterar att enskilda träningar kan ställas in p.g.a. seriespel eller andra aktiviteter. Del av träningsavgift återbetalas inte för inställda träningar. Kompensation kan förekomma om HTK anser att spelare fått träning inställd utanför rimliga gränser.
 • Medlemsavgift
  Spelare skall vara medlem i HTK under aktuellt år för att kunna delta i HTKs verksamhet. Fakturering av medlemsavgift sker i samband med fakturering av träningsavgift. Att observera är att ditt medlemskap även ger rabatter på andra aktiviteter i Olympiahallen såsom padel och badminton.
 • Idrottsrabatten (OBS! Nytt från 2021)
  Alla deltagare i Tennisskolan barn-, ungdoms- och seniortennis förbinder sig att hjälpa HTK att sälja två (2) idrottsrabatten varje säsong. HTK fakturerar er för häftena och ni behåller sedan pengarna vid försäljning av häftena. Idrottsrabatten kommer att lämnas ut under träningen i oktober och i april. Varje familj säljer endast två (2) idrottsrabatten/säsong. Deltagare i våra academygrupper säljer sex (6) häften var eller max åtta (8) häften/familj. Intäkterna för idrottsrabatten går oavkortat till HTKs äventyr, aktiviteter och tävlingsresor där alla spelare är välkomna att deltaga.
 • Villkor för HTKs Sommartennis
  Anmälan görs via anmälningsformulär på HTK:s hemsida. Anmälan är bindande 7 dagar innan start. Uppstår förhinder efter detta återbetalas 50% av avgiften om man meddelar detta skriftligen till kansli@htktennis.com innan första träningstillfället.
 • Information GDPR
  Nedan följer den integritetspolicy som Helsingborgs Tennisklubb använder sig av för behandling av personuppgifter. Denna integritetspolicy ersätter alla tidigare versioner. Integritetspolicyn beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter. Genom att acceptera träningsvillkoren har ni också samtyckt till denna integritetspolicy och samtycker till att vi får samla in, använda, lämna ut och spara dina personuppgifter på det sätt som beskrivs. Ni godkänner också att HTK vid tillfällen kan marknadsföra bilder och filmklipp från verksamheten där ni kan förekomma på hemsidan och våra sociala medier.

  Läs mer här