Helsingborgs Tennisklubb erbjuder från och med hösten 2015 tillsammans med Filborna gymnasieskola möjligheten till tennisgymnasium. Gymnasieutbildningen kommer att präglas av ett elitperspektiv då det är en Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU).

NIU

NIU-gymnasiet är till för de som bedriver en elitsatsning och har en målsättning att nå Sverigeeliten som senior. Som elev på Filbornas NIU-program så ges möjlighet att träna tre praktiska pass och ett teoretiskt varje vecka under skoltid. Efter skolan så tränar eleverna i sina egna tennisklubbar eller i HTK:s klubbträning. Det är inte ett krav att spela för HTK men som elev finns möjligheten att träna på samma villkor som klubbens medlemar i klubbträningen under kvällstid. Filbornaskolan erbjuder följande NIU-program:

– Barn- och fritidsprogrammet
– Ekonomiprogrammet
– Naturvetenskapsprogrammet
– Samhällsvetenskapsprogrammet

bakgrund

HTK har en lång och framgångsrik historik som tennisklubb. Klubben har fostrat många svenska juniormästare och även ett antal spelare som hävdar sig väl på internationell nivå. Klubbens representationslag strävar efter att spela i Elitserien. HTK:s damlag har sedan 2000-talets början tillhört landets bästa medan herrarna pendlar lite mellan divisionerna.

Filbornaskolan har många års erfarenhet av att bedriva idrottsgymnasium och samarbeta med idrottsklubbar. Deras koncept med ett 4-årigt idrottsgymnasium är framtaget för att kunna ge så många träningsmöjligheter som möjligt för eleverna som går där utan att skolan eller idrotten ska bli lidande av varandra

 

Anläggningar

Olympiahallen har sju hardcourtbanor. Pålsjö Tennis har fem grusbanor och en hardcourtbana. Olympiahallen ägs av Stiftelsen Olympiahallen. Pålsjö Tennis ägs av Pålsjö Ess AB. HTK är hyresgäst på båda dessa anläggningar och har genom avtal som ger omfattande tillgång till banor såväl inomhus som utomhus.

Ansökan och intagning

Ansökan görs till Svenska Tennisförbundet senast 1 december. Under januari anordnas en uttagningsdag för de som sökt. Filbornaskolan, HTK och Svenska Tennisförbundet gör sedan en samlad bedömning rörande vilka sökande som har kvalificerat sig. Denna bedömning görs utifrån, spelnivå, fysik, grad av satsning och resultat. I början av februari får de sökande besked om de har blivit antagna på sina idrottsliga färdigheter eller inte. Om en sökande har blivit accepterad i detta första skedde så återstår det för den sökande att söka in till ett av NIU-programmen på Filbornaskolan via den vanliga gymnasieintagningen.

ANSVARIG TRÄNARE

Samuel Ekberg

samuel@htktennis.com

Under träningarna som bedrivs under skoltid kommer Samuel Ekberg att vara ansvarig tränare. Samuel kommer att vid behov få assistans av HTK:s heltidsanställda tränare. HTK:s tränarteam har en lång erfarenhet av arbete på såväl nationell samt internationell elitnivå.