Det är ni medlemmar som är Helsingborgs TK och bestämmer hur klubben ska formas i framtiden. Medlemsundersökningar är ett sätt att få feedback. Vårt uppdrag är att lyssna, respektera och agera på medlemmarnas åsikter. Tack alla som deltog och tack för den positiva feedback vi fick.

Hur trivs du hos oss i HTK?

Hur stor är sannolikheten att du skulle rekommendera oss till släkt och vänner?

Hur upplever du miljön i Olympiahallen

Hur upplever du kvaliten på träningarna och möjlighet till utveckling?

Hur upplever du HTKs bemötande?

TACK ALLA MEDLEMMAR

För att ni är med och ger feedback om vår fina klubb!
I ordmolnet ser vi vad ni medlemmar tycker är viktigt för att trivas. Vi lovar att vi ska göra allt vi kan för att leva upp till detta.
Vi känner att väldigt många av er är väldigt nöjda med HTK vilket motiverar till fortsatt arbete. Vi har också lokaliserat några önskemål från er medlemmar som vi har tagit till oss och gör förändringar redan till hösten.
Vi kommer nu starta upp möjligheten till tävling och match i hela Tennisskolan och Vuxentennis. Till hösten startar vi upp:

– Olympialigan för alla över 16 år
– För ungdomar kommer vi anordna matchkvällar
– Player School för alla på Orange och Grön nivå
– För de yngsta i minitennis arrangerar vi nybörjartävlingar och matchtillfällen under träning.

Flera medlemmar hade önskemål om att återigen spela på Pålsjö Tennis under sommaren vilket vi nu glädjande också gör då vi har ett avtal på plats.
Gällande hemsidan fanns önskemål om att den skulle bli lättare att hitta info på samt snyggare layout. Detta har vi nu också tillgodosett och vi hoppas att ni finner all info lite enklare.
Vi kommer också göra lite förändringar i träningsupplägget där vi planerar för att lägga in grupper med likvärdig spelstyrka på banor bredvid varandra. Fördelarna med detta är att man lär känna fler för bättre klubbkänsla, delar upp i lite jämnare grupper samt att ni får ta del av fler tränare.
Vi har också utsett en anställd som jobbar med intern utbildning. I första hand riktar sig denna utbildning till våra yngre tränare men också för de äldre och mer rutinerade. Detta tror vi ska stärka kompetensen ytterligare så ni får en ännu bättre upplevelse och utveckling hos oss.

Till sist vill vi också meddela at vi har flera olika värdegrundsprojekt på gång i bla Trygg Tennis och 40-lika. I dessa projekt ingår bla jämställdhet, trygg miljö och allas lika värde som ska genomsyra hela föreningen från styrelse, anställda och medlemmar. Detta arbete fortgår under hela hösten med både anställda och styrelse.

Känner ni att vi har missat något som ni medlemmar önskar så är ni välkomna att kontakta klubbchef Marcus Lindberg, marcus@htktennis.com så ska vi se vad vi kan göra.