Vårt uppdrag är att erbjuda en givande och utvecklande miljö för samtliga medlemmar oavsett förutsättningar och ambitionsnivå.

ROLIGT

Glädje och gemenskap är centralt hos oss och grundläggande för en livslång relation med tennisen. Våra deltagare ska ha roligt och må bra genom att själva få möjlighet att bestämma över sitt tennisspel, oavsett nivå och genom hela livet.

UTMANANDE

Tennis är så mycket mer än bara själva utövandet. Vår idrott har stor social betydelse och vi strävar efter att ge människor möjlighet att lära och växa i en utvecklande miljö.

ÖPPET

Vi arbetar för jämställdhet och mångfald på alla nivåer och vår verksamhet ska vara inkluderande och anpassad efter tennisutövaren – oavsett förutsättningar och bakgrund. Etik och moral är viktiga ord för oss.

HÅLLBART

Vi strävar efter att göra medvetna, sunda val ur ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. För oss innebär det bland annat att vår verksamhet ska främja folkhälsa, inkludering, demokrati, personlig utveckling, rent spel och god arbetsmiljö. Sist men inte minst fäster vi stor vikt vid hållbar utveckling på tennisbanan. Långsiktiga och hållbara satsningar är nyckelfaktorer för att bli ledande och framgångsrika och det lägger också grunden för ett livslångt idrottande.

VISION

HTK ska uppfattas som en av de ledande tennisklubbarna i Sverige inom
både tävlingsinriktad verksamhet och breddverksamhet

I visionen ingår:

HTK Tennis Academy – Sveriges mest utvecklande miljö

HTK:s Tennisskola – Sveriges roligaste Tennisskola

HTK är en anrik klubb som grundades redan 1913, då som Hälsingborg Lawn Tennisklubb